Konflikt og åpenhet

I og med grunnleggelsen av Nordisk styrke har det blitt spekulert en del i regimekontrollert media og sosiale medier. Så langt det har vært mulig har dog Nordisk styrke valgt å ikke uttale seg offentlig om bakgrunnen. Allerede fra start har våre medlemmer fått instrukser om å vise tilbakeholdenhet i sosiale medier. I stedet har vi lagt fokus på å bygge opp den nye organisasjonen.

ÅPENHET ER EN TVILSOM VEI

Rent generelt kan det fremstå som at det er bra dersom allmennheten får all informasjon på bordet slik at de kan danne seg en korrekt oppfatning. Det er dog usikkert om såkalt åpenhet er den rette veien i akkurat dette tilfellet. I en situasjon som denne kan for mye åpenhet lede til at man gir fiender informasjon de ikke bør få, samt at innblandede individers personlige integritet krenkes.

Man skal her ha i bakhodet at åpenhet i vår situasjon kan lede til grov ærekrenkelse, uthengninger og at involverte kan miste sine jobber.

Vi forstår at det finnes mange som vil ha en forklaring, men samtidig anser vi at de eneste vi eventuelt er skyldige en inngående forklaring er de mennesker som er interessert i å støtte oss, samt andre berørte personer. De menneskene kan vi informere på personlig basis, i stedet for å spre potensielt skadelig informasjon i det offentlige.

Naturligvis har vi planer om å redegjøre for hvor vi står ideologisk, hvilke mål vi har og hvordan vi tenker å arbeide for å nå dit. Men vi har definitivt ingen plikt til å gi noen som helst forklaring til våre fiender: massemedia, Expo m.m. bør ikke gis noen forklaring overhode.

RISIKO FOR ESKALERING

Liknende hendelser i fortiden viser at om en side begynner å offentliggjøre sin versjon så man at hele situasjonen trappes opp i og med at den andre siden føler seg tvunget til å svare.

Historien viser at konflikter mellom nasjonale som har blitt utkjempet offentlig, raskt synker ned til individnivå og blir «skitne» og personlige. Når følelsene settes i sving er det lett at folk blir ulogiske, hevngjerrige og kommer med fornærmelser og ærekrenkelser. Om man ikke forsøker å dempe denne typen av konflikter eskalerer de lett til å bli svært destruktive.

FIENDEN UTNYTTER SITUASJONEN

Det er også tydelig at vår felles fiende forsøker å utnytte situasjonen. Man fisker etter informasjon i sosiale medier, man sper på konflikten gjennom å hetse fra og mot begge sider og forsker å provosere frem uttalelser for å på den måten få innblandede til å avsløre sensitiv informasjon.

Det er klokt å forsøke å dempe konflikten og forhindre at sensitiv informasjon spres til vår felles fiende. Det er klok å ikke la følelsene få styre, men forsøke å se situasjonen mer objektivt.

Vi kan ikke se noen fordel med en destruktiv eskalering. I stedet vil vi fokusere på vår egen virksomhet og gå vår egen vei.