Om medlemskap i Nordisk styrke

På det nåværende tidspunkt finnes det to former for medlemskap: aktivist og frende. I løpet av en måneds tid vil håper vi å også ha etablert en fungerende struktur for en tredje, anonym medlemsform.

AKTIVIST

Nordisk styrke er en kamporganisasjon, ikke en sosial forening eller et politisk parti.

Navnet Nordisk styrke står blant annet for vår ambisjon til å skape en sterk organisasjon – noe vi kun kan bygge av sterke og bevisste medlemmer. Ordet styrke skal oppfattes i bred forstand – som også omfatter såkalte sjelelige egenskaper.

Vi vil rekruttere personer som har rett innstilling, egenskaper og kunnskaper. Alternativt personer som vi tror har grunnforutsetninger for å kunne skaffe seg det førstnevnte. Vårt nåværende delmål er å bygge et sunt og stabilt fundament for den nye organisasjonen. Å rekruttere rett type mennesker er det viktige, ikke et stort antall.

Å bygge en sterk organisasjon er – i det lille – likeartet med å bygge en sterk stat. En sterk organisasjon, akkurat som en sterk stat, har f.eks. befridd seg fra kulturmarxistiske innflytelser, dekadanse osv. Det er en selvfølge at medlemmer i en slik organisasjon forsøker å etterleve idealet om en sunn sjel i en sunn kropp.

Vi krever derfor av våre aktivister at de skal trene, at de skal leve sunt og at de skal holde en viss moralsk standard. Vi krever dessuten at aktivistene utvikles i en sunn retning, at de studerer og skaffer seg kunnskaper som organisasjonen kan ha nytte av. De som ikke kan leve opp til dette, uansett rang, kan ikke forsette å være aktivister.

Vi innser dog at en del nye aktivister ikke kan forventes å leve opp til våre krav med en gang. Derfor er de første seks månedene et prøvemedlemskap der vi vurderer hver person. Dette innebærer at hver ny aktivist i praksis får et halvår på seg til å leve opp til våre krav.

Men prøvemedlemskapet er ikke for hvem som helst. Vi kommer ved et rekrutteringsmøte til å gjøre en vurdering av rekrutten og hvorvidt denne kan nå opp til våre grunnkrav i løpet av prøvetiden. Det råder naturligvis nulltoleranse mot alle former for narkotika, inklusiv steroider og lignende substanser.

FRENDE

Den som støtter Nordisk styrke, men som ikke kan eller vil leve opp til de krav som stilles på aktivister, kan i stedet velge å bli frende (som kan sammenlignes med et slags støttemedlemskap).

En frende skal hjelpe til etter evne, delta i studiesirkler osv. Selv om krav om fysisk trening ikke gjelder for frender, forventes det likevel at frender skal holde en viss moralsk standard, samt streve etter å leve et sunt liv.

(ANONYM MEDLEM)

Anonymt medlemskap er en medlemsform vi håper å kunne realisere i løpet av en snar fremtid. Anledning til dette er den allmenne utviklingen med økt represjon, men også behovet av å bygge opp et konfidensielt nettverk for fremtiden.

Det anonyme medlemskapet er fremst for personer som av gode årsaker må virke i det skjulte. Det anonyme medlemskapet kommer til å strekke seg fra anonyme bidragsgivere til anonyme medlemmer som aktivt arbeider på ulike måter for organisasjonen.

Mer informasjon om det anonyme medlemskapet, inklusiv en grundig instruksjon om hvordan man steg for steg går frem for å bli et anonymt medlem, vil bli publisert senere.

MER INFORMASJON

Vil du søke om å bli aktivist eller frende i Nordisk styrke, eller bare etterlyser mer informasjon, så kan du kontakte oss via formen nedenfor.

Fyll ut detaljene dine og trykk deretter på krypter før du trykker på send. Det eneste som er obligatorisk å fylle ut er e-postadressen.

Navnet ditt :
Din e-postadresse :
Telefonnummeret ditt :
Nærmeste by :
Din beskjed :


Last opp nytt bilde
Skriv inn captcha-koden: