Om Nordisk styrke

Søndag den 4. august samlet spesielt inviterte deltakere, fra både Norge og Sverige, seg ved Anundshögg utenfor Västerås for å på plass grunnlegge organisasjonen Nordisk styrke.

Navnet Nordisk styrke står for vår streben etter å skape en ny generasjon av sterke og bevisste nordiske mennesker, samt vår ambisjon om å skape en sterk og stridbar ideologi, kultur og organisasjon.

Nordisk styrkes ledelse består av Klas Lund (leder), Anders Rydberg (stedfortredende leder), Haakon Forwald, Emil Hagberg og Niklas Yngwe.

Et flertall arbeidsgrupper og prosjekt er allerede i gang. Nettsidene nordiskstyrke.org på norsk og nordiskstyrka.org på svensk er under utvikling.

Nordisk styrke kommer til å kritisk analysere og omvurdere tidligere strategier og arbeidsmetoder, samt utvikle og ta i bruk nye. Organisasjonen kommer til å arbeide hardt for å bryte nye veier fremover.

Motstanderen forsøker å skape et falskt bilde hvor vi utmales som «en mer ekstrem organisasjon» eller spesielt voldelige. Opplysninger (i medier og fra andre kilder) om «kuppforsøk» osv. bør ses på med stor skepsis. Bakgrunnen er betydelig mer kompleks.

Om du er nasjonal og har spørsmål, eller om du vil engasjere deg, så er du mer enn velkommen til å ta kontakt gjennom å sende en e-post på [email protected].

Mer informasjon vil bli publisert snart på nordiskstyrke.org.