ARTIKLER

Radio Polaris #2: Nytt år, mål, organisasjon og medlemskap

I det andre avsnittet av Radio Polaris diskuterer Haakon Forwald og Klas Lund blant annet mål, organisasjon og medlemskap.

Propaganda og kampmetoder

Oppfordrer Nordisk styrke til passivitet? Haakon Forwald redegjør i denne artikkelen for sitt syn på propaganda og kampmetoder.

Konflikt og åpenhet

I og med grunnleggelsen av Nordisk styrke har det blitt spekulert en del i regimekontrollert media og sosiale medier. Så langt det har vært mulig har dog Nordisk styrke valgt å ikke uttale seg offentlig om bakgrunnen.

Om Nordisk styrke

Søndag den 4. august samlet spesielt inviterte deltakere, fra både Norge og Sverige, seg ved Anundshögg utenfor...

Om medlemskap i Nordisk styrke

På det nåværende tidspunkt finnes det to former for medlemskap: aktivist og frende. I løpet av en måneds tid vil håper vi å også ha etablert en fungerende struktur for en tredje, anonym medlemsform.

NOTISER

SOSIALE MEDIER

Navnet Nordisk styrke står for vår streben etter å skape en ny generasjon av sterke og bevisste nordiske mennesker, samt vår ambisjon om å skape en sterk og stridbar ideologi, kultur og organisasjon.

Nordisk styrke