Hjem Artikler

Artikler

Propaganda og kampmetoder

Oppfordrer Nordisk styrke til passivitet? Haakon Forwald redegjør i denne artikkelen for sitt syn på propaganda og kampmetoder.

Konflikt og åpenhet

I og med grunnleggelsen av Nordisk styrke har det blitt spekulert en del i regimekontrollert media og sosiale medier. Så langt det har vært mulig har dog Nordisk styrke valgt å ikke uttale seg offentlig om bakgrunnen.

NOTISER