NS Radio #1: Nordisk styrke

Her kommer første avsnittet av Nordisk styrkes offisielle podkast NS Radio.

I det første avsnittet av NS Radio deltar Emil Hagberg, Niklas Yngwe, Oscar Bergström og Haakon Forwald. I avsnittet diskuteres blant annet:

  • Introduksjon
  • Bruddet med NMR
  • Nordisk styrke
  • Mediastorm
  • Engasjementsformer og framtidsplaner

Hør avsnittet nedenfor:

FAKTA: NS RADIO

NS Radio er Nordisk styrkes offisielle podkast. Programmet utgis annenhver uke og tar blant annet for seg emner som berører organisasjonens virksomhet, ideologi og aktiviteter.

Medarbeidere i NS Radio er Emil Hagberg, Oscar Bergström, Niklas Yngwe og Haakon Forwald. Ønsker du å komme i kontakt med NS Radio, kan du sende en e-post til: [email protected].

NS Radio på Spreaker | NS Radio på Instagram