Radio Polaris #3: Covid-19 og forberedelser

I det tredje avsnittet av Radio Polaris diskuterer Haakon Forwald og Klas Lund blant annet den pågående pandemien og kriseforberedelser.

Avsnittet inneholder blant annet:

  • De nordiske landenes handlinger under pandemien
  • Hvordan Nordisk styrke har blitt påvirket
  • Hvordan Nordisk styrke har håndtert pandemien
  • Kriseforberedelser

Hør avsnittet nedenfor:

FAKTA: RADIO POLARIS

Radio Polaris er Nordisk styrkes offisielle podradio. Faste medarbeidere er Klas Lund og Haakon Forwald. Fremst diskuteres emner som direkte berører Nordisk styrke som politikk, organisasjon, kamp m.m.

Om du har spørsmål eller synspunkter om programmet og dets innhold så kan du kontakte oss via e-post: [email protected].

Radio Polaris på Spreaker